Επόμενο απόσπασμα

Απ' το Μεσαίωνα στο Μεσαίωνα

Πρόλογος

    Η ιστορία μας ξεκινάει απ’ τον Μεσαίωνα και φτάνει μέχρι τον Μεσαίωνα.  Σε έναν άλλο Μεσαίωνα όμως.  Σε ‘ένα καινούριο Μεσαίωνα, που ίσως να έρθει. ίσως και να μην έρθει.

Καλά θα κάνει να μην έρθει, αν και τα πλατάνια, ο ουρανός και τα βατράχια, πολύ θα χαρούν αν έρθει.

    Οι άνθρωποι;

Οι άνθρωποι καλά θα κάνουν να βάλουν έστω και λίγο μυαλό.

Να σκεφτούν έστω και λίγο τα βατράχια, τα πλατάνια και τον ουρανό. 

Και τον εαυτό τους. Αυτόν ας τον σκεφτούν λίγο περισσότερο.

    Αν και η πιθανότητα να γίνει το «Μεγάλο Τσαφ» είναι… πολύ απίθανη, εν τούτοις τίποτε δεν την αποκλείει.

Ακόμη και «ο νόμος των πιθανοτήτων» αφήνει ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για την πιο «απίθανη πιθανότητα».

Μπορεί να μην είναι το «Μεγάλο Τσαφ» που θα μας πάει πίσω στον Μεσαίωνα.

Μπορεί όμως να είναι κάτι άλλο.

Κάτι πιο μικρό ή κάτι πιο μεγάλο, και ποιός ξέρει πού θα μας πάει.

Γι’ αυτό λοιπόν… προσοχή.  Προσοχή και οικονομία.

Οικονομία ακόμη και στα μπιτάκια. Στα τοσοδούτσικα, μικρά μπιτάκια, που αναβοσβήνουν συνεχώς απ’ το μηδέν στο ένα και πάλι στο μηδέν και ξανά στο ένα και έχουν γίνει τόσο χρήσιμα, τόσο απαραίτητα και τόσο καθοριστικά για τη ζωή μας.

Προσοχή και οικονομία.

Επόμενο απόσπασμα